TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ GÜZERGAHLARI
T.C.
PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
13 Mart 2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6529 Sayılı "Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 5 inci maddesi ile 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik gereği, İlçemizde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları yeniden belirlenmiş olup, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve güzergahlar şöyledir;
A) TOPLANTI YERLERİ 
 
1- Erzurum-Pazaryolu Karayolunun Aras-Edaş Elektrik Başmühendisliği önünde bulunan ilçe merkezine dönüş kavşağı  İstiklal Caddesi başlangıcı,
 
2- İstiklal Caddesi, Ankara Caddesi ve Eski Bayburt Caddesinin birleşmiş olduğu kent meydanı,
 
 B) TOPLANTI  VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE  GÜZERGAHLARI
 
1) Aras-Edaş Elektrik Başmühendisliği önünde bulunan ilçe merkezine dönüş kavşağından  İstiklal Caddesinde devam ederek kent meydanına kadar,
 
2) Kent Meydanından başlayarak, Eski Bayburt Caddesi üzerinden devam ederek TOKİ evlerinin önüne kadar.
 
İlçemizde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları belirlenmiş ve ekli krokide gösterilmiştir. İlçemizde yerel gazete bulunmamakta olup, kaymakamlığımız internet sitesi aracılığı ile ilan edilmesine karar verilmiştir.23/01/2015
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri İSAY2 Galeri